CHUYÊN NGÀNH CHÍNH


Với mảng xây dựng, Ngân Hà ICJ tập trung xây dựng đội ngũ, năng lực máy móc thiết bị, hệ thống quản lý dự án tiên tiến để thực hiện việc thi công các công trình giao thông (cầu, đường), công trình hạ tầng kỹ thuật, dân dụng.