Xây dựng

Ngân Hà ICJ là nhà thầu thi công các công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, dân dụng…

Chi tiết

Bất động sản

Với việc xây dựng kênh rao vặt bất động sản, đội ngũ chuyên gia giỏi, hệ thống môi giới và tư vấn rộng khắp…

Chi tiết

Tư vấn xây dựng

Ở mảng tư vấn, Ngân Hà ICJ cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, giám sát, quản lý dự án trong các lĩnh vực giao thông…

Chi tiết

Thương mại, dịch vụ

Cung cấp các sản phẩm vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, sản phẩm công nghệ tiên tiến…

Chi tiết

Xây dựng

Ngân Hà ICJ là nhà thầu thi công các công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, dân dụng…

 

Chi tiết

Bất động sản

Với việc xây dựng kênh rao vặt bất động sản, đội ngũ chuyên gia giỏi, hệ thống môi giới và tư vấn rộng khắp…

Chi tiết

Tư vấn xây dựng

Ở mảng tư vấn, Ngân Hà ICJ cũng cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, giám sát, quản lý dự án trong các lĩnh vực giao thông…

Chi tiết

Thương mại, dịch vụ

Cung cấp các sản phẩm vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, sản phẩm công nghệ tiên tiến…

Chi tiết