Khu dân cư Hóa An, Biên Hòa

Vai trò: thực hiện công việc: khảo sát, thiết kế, thi công, thủ tục pháp lý của dự án
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư An Viễn
Địa chỉ: Nguyễn Thị Tồn, Biên Hòa, Đồng Nai
Quy mô: 200 nền đất ở đô thị, đường giao thông nội khu bằng bê tông nhựa rộng 17m, hệ thống điện, cấp thoát nước đi ngầm.
Thời gian: 2019, 2020