CHUYÊN NGÀNH CHÍNH


Với mảng bất động sản, trước mắt Ngân Hà ICJ xây dựng nền tảng rao vặt bất động sản để tạo môi trường giao dịch miễn phí, tổng hợp và chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm về đầu tư bất động sản. Trên cơ sở thành viên và thông tin bất động sản ở khắp mọi miền của tổ quốc, chúng tôi sẽ tìm kiếm, xây dựng các dự án khu đô thị xanh, gần gũi thiên nhiên và kêu gọi các nhà đầu tư để cùng hợp tác.

THƯƠNG HIỆU